Skip to main content

Norges minste turoperatør

Våre turgrupper er relativt små, sjelden mer enn 12– 14 deltakere. Dette gjør at vi blir fort kjent med hverandre og inkludert i det samme fellesskapet. Vi heier på hverandre i motbakkene, og latteren sitter løst. Som en tidligere deltaker uttrykte det: «Jeg kom hjem fra tur med Rundtomkring med vondt i alle musklene. Og verst var det i lattermusklene».

Vil du vilte mer om oss?