Skip to main content

Visjon og verdier

Visjon

Ekte turglede

Rundtomkring sin visjon «Ekte turglede» er styrende for hele vår virksomhet

Verdier

Artig

Det skal være «artig» å delta på tur med Rundtomkring

Ekte

Vi skal tilby opplevelser og møter med mennesker som er både ekte og autentisk

Miljø

Vi skal legge tilrette for en bærekraftig turisme

Skikkelig

Vi skal opptre med ærlighet, respekt og ansvarlighet i alle sammenhenger

Trygghet

Trygghet og kvalitet skal stå i fokus på våre turer