Skip to main content

Bestilling og betaling

En bestilling gjøre på www.rundtomkring.no ved å gå inn på den aktuelle turen, velge aktuell reisedato og fylle ut bestillingsskjemaet.

Så snart vi har mottatt bestillingen, vil vil ta kontakt med deg per telefon. Dette gjør vi for at vi skal bli litt kjent med hverandre samt at vi vil være sikker på at du har valgt en tur du vil kunne mestre og ha glede av.

Bestilling og betaling

Avtalen mellom deg og Rundtomring er bindende når du har betalt depositum på reisen, eller 14 dager etter bestilling uavhengis av om depositum er betalt. 

I forbindelse med bestilling av reise, utstedes en faktura med to ulike betalingsfrister:  

  • Betalingsfrist for depositum er 14 dager. Depositum utgjør kr 2.500 per person med mindre annet er beskrevet under den enkelte tur.
  • Betalingsfrist for sluttbetaling er 30 dager før reisen starter.

For reiser som bestilles fra åtte uker og fram til to uker før avreise, varsles hele beløpet samlet med betalingsfrist 7 dager. Bestilling som gjøres senere, må betales omgående.

For enkelte turer kan det være andre betalingsbetingelser. Dette vil i så fall framgå av den aktuelle turbeskrivelsen.

Det tas forbehold om pristillegg som følge av valuta- og skatteendringer.

Avbestilling/endring av en reise

Avbestilling/endring av en reise må skje skriftlig. Dato for avbestilling regnes som den dato Rundtomkring mottar beskjeden. Avbestilling vil medføre et gebyr.

Regler for avbestilling

  • Ved avbestilling f.o.m. 14 dager og inntil 60 dager før avreise belastes et gebyr på kr 100 % av innbetalt depositum
  • Ved avbestilling f.o.m. 59 t.o.m. 30 dager før avreise, belastes et gebyr på  50 % av reisens totalpris
  • Ved avbestilling f.o.m. 29 t.o.m. og frem til avreisetidspunktet, belastes et gebyr på 100 % av reisens totalpris
  • Manglende betaling

  • Ved manglende betaling kanselleres en reise etter følgende regler:

Ikke betalt depositum - reisen kanselleres 5 dager etter første betalingsfrist med mindre annet er avtalt. Ingen gebyr påløper.

Ikke betalt sluttfaktura - reisen kanselleres 10 dager etter første betalingsfrist. Dersom ikke annet er avtalt, vil betalingsfrist på fakturaen regnes som dato for avbestilling. Avbestillingsgebyr beregnes som beskrevet i forrige avsnitt, Regler for avbestilling.