Skip to main content

Ferie og koronavirus - Er det trygt å reise?

Vi opplever at våre kunder stiller spørsmål vedrørende koronaviruset og er opptatt av hvordan dette kan påvirke deres planlagte reiser med Rundtomkring.  Nedenfor kan du se hva vi svarer.

Reiseforsikring – Viktigere enn noen gang

Det er et krav om gyldig reiseforsikring for å kunne delta på en reise med Rundtomkring. Denne forsikringen er viktig å ha på enhver reise, men akkurat denne sesongen bør du sjekke ekstra nøye at forsikringen er i orden.

Hva om en reise kanselleres som følge av koronaviruset?

Rundtomkring forholder seg til Utenriksdepartementet (UD) sine offisielle reiseråd. Dersom UD i sine reiseråd fraråder nordmenn å reise til Kreta, eller til det området på Kreta der vi skal gjennomføre vårt turprogram, vil dette medføre at vi avlyser reisen. For øvrig vil våre turer gå som planlagt.

Vi har i dag vært i kontakt med IF/Europeiske reiseforsikring, og har fått bekreftet at også de retter seg etter UDs reiseråd. Dersom UD fraråder nordmenn fra å reise til Kreta i den aktuelle perioden, vil reiseforsikringen dekke kostnaden med den avlyste reisen (fly, opphold etc.).

Det er grunn til å tro at de øvrige forsikringsselskapene følger samme praksis. Sjekk for ordens skyld med eget selskap.

Vi viser også til Rundtomkring sine reisevilkår. 

Og hva med den helsemessige risikoen?

Dette er ikke vårt kompetanseområde, men vi forholder oss til rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI). Kort oppsummert står det følgende å lese på FHI sine nettsider:

  • De fleste som blir smittet vil trolig få luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse.
  • Med den kunnskapen vi har så langt, ser det ut til at eldre personer (>65 år) og personer med underliggende kronisk sykdom, har høyest risiko for alvorlig forløp av covid-19-infeksjon. Vi har per i dag ikke kjennskap til andre risikogrupper.
  • Reisende som tilhører risikogrupper bør vaksinere seg mot sesonginfluensa innen 14 dager før avreise, da det for tiden også er utbrudd av sesonginfluensa i flere land.
  • På reisen bør du unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
  • Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.

For fullstendig informasjon, se FHI sine nettsider

Forbehold

Vi gjør oppmerksom på informasjonen fra forsikringsselskap er basert på telefonsamtale med If kundesenter 26. februar 2020. For ordens skyld ber vi deg sjekke med ditt eget forsikringsselskap om nevnte vilkår gjelder for deg.  

Og helt til slutt....

Vi håper denne informasjonen har gjort at det føles tryggere å feriere som planlagt. Og har du spørsmål eller vil slå av en prat, ta gjerne kontakt med oss.

Kikk gjerne innom her igjen i tilfelle vi har fått ny infomasjon som vi deler med dere. 

Fortsatt velkommen på tur!

Vennlig hilsen
Ninette Sjåfjell
Rundtomkring AS
Telefon 91819937