Skip to main content

Klassifisering av fotturer

Fotturer på Kreta kan oppleves som mer krevende enn å gå tilsvarende antall kilometer/høydemeter i Norge. Terrenget i fjellet på Kreta er til tider noe utfordrende med smale, steinete stier. Lite skygge og høye temperaturer gjør også at turene kan oppleves som mer slitsomme enn forventet. 

På La Gomera kan utfordringen være store høydeforskjeller, da turene der stort sett består av enten oppstigning eller nedstigning. Varmen er sjelden en utfordring på La Gomera, da vi i stor grad vandrer oppe i fjellet og i områder med skygge.

På Andøya går de fleste fotturene opp på fjellet og ned til kysten igjen, men ikke mer enn rundt 600 meters stigning. Stiene er fine og gode å gå på. 

Hvordan settes de ulike nivåene?

Tidsangivelser på turene er basert på en gjennomsnittlig gangfart på rundt tre kilometer per time. Pauser er ikke inkludert i den angitte tiden.

Nivå på et ukeprogram baserer seg på den eller de mest krevende dagsetappene.

Nivå 1

Dette er blant våre letteste fotturer.

Turene under denne kategorien går i relativt lett terreng uten mye stigning, og dagsetappene strekker seg normalt til maksimalt fire timer effektiv gåtid. For å delta på denne turen, må du være vant med å ferdes ute i naturen, og du må ha normal kondisjon og god balanse. Du må også ha kapasitet til å gjennomføre vandringer over flere dager.

Enkelte etapper kan oppleves som ubehagelig for deg som sliter med høyder. Det er viktig å merke seg at vi setter sikkerhet framfor alt, og ikke legger turer i områder som vi opplever som utrygge. 

Nivå 2

Dette er blant de letteste av våre "middels" fotturer.

På turene under denne kategorien er dagsetappene lengre og terrenget mer variert enn en tur klassifisert som Nivå 1. Enkelte dager går turene går i terreng med en del opp- og nedstigninger, og du må ha kapasitet til å gjennomføre stigninger på inntil 700 meter i et relativt greit tempo uten å måtte ha mye pauser. Andre dager kan det være mindre stigning, men etappene er derimot lenger.

Vi vandrer i hovedsak inntil 6 timer per dag, og pauser kommer i tillegg. For å delta på denne type tur, må ha god kondisjon og samtidig kapasitet til å gjennomføre vandringer over flere dager.

Nivå 3

Denne kategorien beskriver de mer krevende av våre "middel" fotturer.

Turer klassifisert under Nivå 3 har en til to spesielt krevende dagsetapper. En krevende dagsetappe kan være turer inntil 8 - 10 timer og kan inkludere krevende terreng, mye stein, stigninger (opp og/eller ned) på tilsammen 1.500 høydemeter. Øvrige dager er etappene enklere, fire til seks timer.

For å delta på en tur klassifisert på Nivå 3, må du ha god kondisjon og kapasitet til å gjennomføre de mest krevende dagsetappene i et jevnt og godt tempo. Du bør ikke ha problemer med knær eller rygg.

Nivå 4

Dette er blant våre mest krevende fotturer.

For å få fullt utbytte av denne uken må du ha god kondisjon og kunne bevege deg i mer krevende terreng. Dagsetappene varierer fra fire til ti-tolv timers effektiv gange, og kan innehold store høydeforskjeller (inntil 2.000 meter). Du bør ikke ha problemer med knær eller rygg, og du må føle deg trygg også på luftige partier. Du må på enkelte turer ha erfaring med å bære ryggsekk på 10 – 15 kilo.

På enkelte av turene klassifisert som Nivå 4 overnatter vi i områder uten vei, strøm og telefonforbindelse.