Jungiansk Type Index JTI

Jungiansk Type Index – JTI

JTI bygger på Carl Gustav Jungs typeteori, og kan i første rekke brukes til utvikling av individer og grupper. Det er et instrument som ikke evaluerer, men gir innsikt i ens egen psykologi. Dette fører ofte til bedre selvinnsikt, stolthet over den man er, og større forståelse for at vi er forskjellige.

Verktøyet er nyttig i mange sammenhenger, blant annet innenfor personlig utvikling, lederutvikling, karriereutvikling, teamutvikling og konflikthåndtering.

Et verktøy som bidrar til utvikling av mennesker

En ting kan de fleste enes om, og det er at vi mennesker er forskjellige. Utfordringen er ofte å få mennesker som tenker og handler ulikt, til å samarbeide godt.

JTI hjelper mennesker å bli kjent med sine egne preferanser. Det handler om å hjelpe den enkelte til å bruke «godfoten», å fremstå som den beste utgaven av seg selv.

Gjennom arbeid med JTI vil deltakerne gjøre oppdagelser om seg selv og sine medarbeidere/kolleger. De vil lettere kunne forstå hva som motiverer og hvordan de best kan kommunisere med den enkelte.

JTI er utelukkende bygget på et positivt menneskesyn. De ulike typene i modellen er forskjellige, men er ikke gradert i god og dårlig. Det betyr at deltakerne ofte gjør positive oppdagelser om seg selv. JTI bidrar også til økt forståelse og respekt mellom de ulike mennesketypene i en organisasjon.

Samarbeid i team

JTI kan også brukes til å analysere en gruppes sammensetning, dens styrker og svakheter, dens likheter og ulikheter. Kunnskap om typologi øker forståelse og toleranse for forskjellighet. Skal en gruppe kunne utvikle seg til et team, må det være vilje til aktivt å utnytte de forskjeller som er i teamet.

Hvis en gruppe skal påta seg nye arbeidsoppgaver, kan JTI også brukes til å utforske hvilke gruppemedlemmer som sannsynligvis vil ha størst glede av å påta seg den/de nye oppgavene. Verktøyet kan altså brukes til å organisere en hensiktsmessig arbeidsfordeling på en arbeidsplass.

Ønsker du å lære mer?

Rundtomkring tilbyr kurs innenfor JTI i naturen på Kreta, enten gjennom en åpen gruppetur eller som et skreddersydd opplegg for bedrifter, foreninger eller grupper bestående av venner.

Kursleder er Ninette Sjåfjell, som er sertifisert i bruk av JTI og Teamkompasset fra Optimas AS.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon på telefon 918 19937